5. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM, YOLSUZLUK, ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI

5. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM, YOLSUZLUK, ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BALKAN KONFERANS MERKEZİ
23-26 EYLÜL 2014
KONFERANS TEMASI:
İş Dünyasında Risk Yönetimi
______________________________________

ULUSAL OTURUMDA SADECE TÜRKÇE SUNUM YAPILACAKTIR.

KONFERANS KONULARI

Ana temanın dışında konferansımıza aşağıdaki konularda da sunum göndermek mümkündür.

 • Gelişmekte olan ülkelerde kurumsal yönetim,
 • KOBİ' lerde hile riski
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve KOBİ'ler
 • İş Riski ve Sürdürülebilirlik
 • Sosyal sorumlu olmayan projelerde denetim (sosyal sorumluluk projelerinden suistimal denetimi)
 • Yönetim kurulları ve kurumsal sürdürülebilirlik
 • Çevresel krizler: finansal yönetim
 • Karbon ve İşdünyası

Konferansımızda aşağıdaki konu başlıklarında panel açılacaktır. Tebliğ ile katılacak olanlara örnek olarak verilen konular aşağıdadır. Bunun dışında konferans başlığı ile ilgili konularda tebliğ gönderilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM (KY)

 • Kurumsal yönetimde raporlama
 • Kurumsal yönetim ve bankacılık sektörü
 • Kurumsal yönetim ve mevzuat
 • Kurumsal yönetimde muhasebeciler ve denetçilerin sorumlulukları
 • Ülkeler arasında kurumsal yönetim farklılıkları
 • Kurumsal yönetimde iç denetimin ve bağımsız denetimin önemi
 • Yükseköğretimde kurumsal yönetim eğitimi
 • Kurumsal yönetimde en iyi örnekler
 • Kurumsal yönetim ve yönetimde değişen roller
 • Sektörlerde kurumsal yönetim
 • Kurumsal yönetim ve kamu sektörü
 • Kurumsal yönetim
 • Azınlık haklarının korunması
 • King raporu ve kurumsal yönetim
 • Kurumsal itibar yönetimi

RİSK YÖNETİMİ

 • Döviz riski yönetimi
 • Operasyon riski yönetimi
 • Enflasyon riski yönetimi
 • İklim riski yönetimi
 • Finansal risk yönetimi
 • Hukuki risk yönetimi
 • Strateji riski yönetimi
 • Yatırım riski yönetimi
 • İş çevresi riski yönetimi
 • Sektörel risk yönetimi

HİLE ÖNLEME

 • Sektörlerde hile örnekleri
 • Hile önleme teknikleri
 • Hilenin tespiti ve bilgisayar teknolojisi kullanımı
 • Hilenin araştırılması
 • Hilenin raporlanması
 • Özel sektör ve kamu sektöründe hile yöntemi farklılıkları
 • Yolsuzluk İnceleme Uzmanlığı ve hileyi önlemede rolü
 • Hile ve denetçinin sorumluluğu
 • Sermaye piyasalarında hilenin önlenmesi
 • Yükseköğretimde hile önleme eğitimi
 • Hile ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Hile ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar
 • Bankacılık sektöründe hile
 • Hile ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri
 • Organizasyonel hile
 • Bilgisayar destekli hile önleme teknikleri

ETİK

 • Muhasebe etiği
 • 3568 sayılı kanun ve meslek etiği
 • Denetçi ve etik
 • Mesleki etik kodları
 • Vergide etik
 • Muhasebe öğrencilere etik eğitimi
 • İş dünyasında etik örnekleri
 • Finansal piyasalarsa etik

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)

 • Şirketlerde KSS stratejilerinin belirlenmesi
 • Muhasebe departmanı ve KSS uygulaması
 • Entegrasyon raporlaması
 • Risk yönetimi ve KSS
 • Şirketlerde KSS uygulamaları ve maliyeti
 • Sosyal sorumlu bir şirket olmak için yol haritası
 • KSS raporlaması
 • GRI raporlaması ve sektörel uygulamaları
 • Uluslararası denetim standartları ve KSS
 • IFAC ve KSS
 • Sosyal girişimcilik, sosyal girişim maliyeti
 • Sosyal muhasebe ve denetim
 • Yeşil/sosyal sorumlu yatırımlar: projelendirilmesi, fonlanması
 • Hissedarlar ve KSS
 • Azınlık haklarının korunması ve KSS
 • Yükseköğrenimde KSS eğitimi
 • Çevresel ve sosyal raporlama
 • Pazarlama ve KSS
 • KSS ile ilgili vergi politikaları ve uygulama örnekleri
 • KSS ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar: güncel mevzuat ve uygulamaları
 • Ekonomik krizler ve KSS

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Ekonomik sürdürülebilirlik
 • Çevresel sürdürülebilirlik
 • Sosyal sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilirlikte değerleme yöntemleri
 • Sektörlerde sürdürülebilirlik uygulamaları
 • Krizler ve iş dünyasında sürdürülebilirlik
 • KOBİ' lerde sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Şirketlerde sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirketlerde sürdürülebilirlikte muhasebe ve denetçilerin rolü
 • IFAC ve sürdürülebilirlik
 • Sivil toplum örgütlerinde sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilirlik endeksleri
 • Kurumsal sürdürülebilirlik değerlemesi
 • KURUMSAL HESAPVEREBİLİRLİK
 • Organizasyonel hesapverebilirlik
 • Sektörel hesapverebilirlik
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde hesapverebilirlik
 • Genel kurul ve hesapverebilirlik
 • KOBİ' lerde hesapverebilirliğin geliştirilmesi
 • VE KONFERANS KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR...

ÖNEMLİ TARİHLER:

 • Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Haziran 2014
 • Özet Kabulünün Anons Edilmesi: 30 Haziran 2014
 • Tam Metinlerin Gönderimi: 15 Ağustos 2014
 • Erken Kayıt İçin Son Tarih: 30 Temmuz 2014

KONFERANS ALANINDA KAYIT İMKANI YOKTUR.

KONFERANS SUNUMLARI ISBN CD OLARAK BASILACAKTIR.

KONFERANSA HER YAZAR SADECE BİR SUNUM İLE KATILABİLİR.

DOKTORA VE ÜSTÜ ÜNVANLARA SAHİP OLANLAR, ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE UYGULAMACILAR ULUSLARARASI VE ULUSAL KONFERANSTA SUNUM YAPABİLİRLER.

HENÜZ DOKTORASINI YAPANLAR VE MASTER ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENCİ KONFERANSINDA SUNUM YAPABİLİRLER.


YAZIM KURALLARI:

Konferans için gönderilen özet, tam metinler APA 6 ya uygun olarak yazılacaktır.

500 kelimelik özetlerin aşağıdaki e-postalara 15 Haziran 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Tam metinler tablo ve listeler dahil maksimum 25 sayfa olmalıdır.

kiymetcaliyurtconference@gmail.com

3rdicga5thicongfesr@gmail.com

KONFERANS SUNUMLARININ ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM YOLSUZLUK ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KİTAP SERİSİNDE BASILMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Konferans katılımcılarından sunumlarını, Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Grubu' nun kitap serisinde yayınlamak isteyenler, konferans esnasında gerçekleşecek olan BİLİMSEL YAYIN İMKANLARI başlıklı oturumda kitap bölümü basımı ile ilgili olarak bilgi verilecektir.

Grubun edit sürecinde olan kitap çalışmaları aşağıdaki gibi olup konferans öncesinde de çalışmalar gönderilebilir;

Business and Occupational Ethics: International Perspective

 • Governance in Family Companies
 • Fraud Prevention and Auditing
 • Risk Management in Capital Markets
 • Sustainability Reporting: How to Write Best One
 • Fraud in Health Companies: Global Perspective
 • Social Entrepreneurship and Auditing
YOLSUZLUK İNCELEME UZMANLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU:
AŞAĞIDAKİ KONUŞMA VE KONFERANS KONUŞMALARINA KATILAN YOLSUZLUK İNCELEME UZMANLARI CPE PUANI ALACAKLARDIR. LÜTFEN KONFERANS ESNASINDA KATILIM BELGENİZİ İSTEYİNİZ. 
INT 24, INT 25, INT 27, INT 32, INT 29, INT 49, INT 62, INT 38
KONFERANS KONUŞMALARI: PROF.DR.PRAVEEN KUMAR, DR.ANDREAS KOUTOPIUS, PROF.DR.CHIZU NAKAJIMA, ASSOC.PROF.GRAHAM GAL, DAVID CAFFERTY, ASSOC.PROF.FAIZAH  DARUS
Bu içerik 13.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 4447 kez okundu.