5. ULUSAL KONFERANS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

KURUMSAL YÖNETİM

UL-1 Kurumsal yönetim endeksinde yer alan finansal sektörü dışındaki şirketlerin endeks öncesi ve endeks sonrası finansal performanslarının altman z modeline göre değerlendirilmesi, Sezen GÜNGÖR, Namık Kemal Üniversitesi

UL-8 Kurumsal yönetişim ve etik, Nurgül SOYDAŞ Düzce Üniversitesi

UL-14 Yeni Türk Ticaret Kanununda Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetim Açısından Değerlendirilmesi, Tolga ERDOĞAN, Trakya Üniversitesi

YOLSUZLUK

 

ETİK

UL-13 Muhasebe Etiği: Yalova İlinde İkamet Eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma,Cevdet KIZIL, Sultan ARAS,Yalova Üniversitesi
UL-15 İşletme Okularında İş Etiği Eğitimi Tartışmalarına İlişkin Bir Literatür Değerlendirme,Halil İbrahim BULUT,. Fikret ÇANKAYA,Karadeniz Teknik Üniversitesi,  İşletme Bölümü
UL-17 Pazarlama Etiğinde Makyavelizm ve Etik Dışı Karar Örnekleri, Dr. Zeliha Tekin

SOSYAL SORUMLULUK

UL-4 Milenyum soru işareti; GDO’lar, Mukadder ÜSTÜNKAYA, Trakya Üniversitesi

HESAPVEREBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

UL-2 Yeni nesil için çevresel sürdürülebilirlik, Elif GİLANLI, Trakya Üniversitesi

UL-3 Çevresel sürdürülebilirlikte kyoto protokolü ve esneklik mekanizmaları, Hakan GÖKGÖZ, Kırklareli Üniversitesi

UL-5 Kurumsal sürdürülebilirliğin şirket performansına etkisi, Kadriye AY, Trakya Üniversitesi

UL-7 Teknoloji geliştirme bölgeleri ve kurumsal sosyal sürdürülebilirlik stratejileri, Nihan TOMRİS KÜÇÜN

UL-9 Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ‘nin Önemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Leyla ÇELİK, Namık Kemal Üniversitesi

UL-10 Veri merkezlerinin kurumsal sürdürülebilirlik boyutu, Sedat KOCADOĞAN, Trakya Üniversitesi

UL-16 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin, Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Muhasebe, Denetim, İç Kontrol, İç Denetim ve Kurumsal Yönetim Alanında Getirilen Düzenlemeler Karşısındaki Farkındalık ve Tutumları: Kırklareli Örneği,Zekeriya Demir, Kırklareli Üniversitesi

Bu içerik 11.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 3228 kez okundu.